8.1.2018

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.května.2018 na základě obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Základní informace

Provozovatel webu planografie-petriny.cz, společnost INPROSAN s.r.o., dále jen správce, tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji uživatelů postupuje v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). Osobní údaje o uživateli jsou shromažďovány a zpracovávány správcem prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

 • splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi správcem a uživatelem (poskytovatelem a odběratelem služby)
 • nabízení dalšího obchodu nebo služeb uživateli (odběrateli služby)

Správce se zavazuje veškeré osobní údaje uživatele chránit proti zneužití. Tyto údaje nebudou správcem poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení vyřízené objednávky např. prostřednictvím služby messengera nebo ponechání k osobnímu vyzvednutí a to výhradně po předchozí domluvě s odběratelem. Údaje budou využívány pouze za účelem vyřízení objednávky, nabízení obchodu a služeb, a také v případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy. Komunikace mezi webem a počítačem uživatele je šifrovaná.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na tomto webu je společnost INPROSAN s.r.o.

Zpracovatel osobních údajů

 • Active 24, s.r.o., webhosting, na kterém běží web a jsou uloženy databáze s údaji.
 • Google prostřednictvím služby G-Suite, e-mailová komunikace, cloudové služby.
 • Microsoft prostřednictvím služby OneDrive, cloudová služba, kam se ukládají nahrávané soubory uživatelů.
 • Smartsupp.com, s.r.o. – poskytovatel systému pro zákaznickou podporu prostřednictvím chatu s administrátorem.

Zpracovatelé osobních údajů mají vyřešen smluvní vztah se správcem prostřednictvím svých všeobecných obchodních podmínek.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Správce shromažďuje v případě registrovaného uživatele následující osobní údaje:

jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, IP adresu.

V případě anonymního návštěvníka webu bez registrace, správce nezaznamenává žádné identifikační údaje s výjimkou případu, kdy se návštěvník rozhodne použít chat se zákaznickou podporou a z bezpečnostních důvodů (viz.níže) .

Záznamy zabezpečení webu

IP adresa návštěvníků, uživatelské jméno přihlášených uživatelů a uživatelské jméno při chybném pokusu o přihlášení jsou podmíněně zaznamenávány, aby se zjistilo, zda to nejsou škodlivé aktivity, a aby byly stránky chráněny před určitými druhy útoků. Příklady podmínek při protokolování zahrnují pokusy o přihlášení, odhlášení, požadavky na podezřelé adresy URL, změny obsahu webu a aktualizace hesel. Tyto informace jsou uchovávány po dobu 14 dnů.

S kým sdílíme Vaše údaje

Tyto stránky jsou skenovány před potenciálním škodlivým softwarem a zranitelnými místy systémem SiteCheck společnosti Sucuri. Neposíláme žádné osobní údaje do Sucuri. Sucuri by však mohla během své kontroly najít veřejné osobní informace (například v komentáři). Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sucuri.

Tato stránka je součástí sítě webů, které jsou chráněny proti útokům brutální silou (brute force attacks). Aktivací této ochrany je IP adresa návštěvníků, kteří se pokoušejí o přihlášení k webu, sdílena se službou poskytovanou společností ithemes.com. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí iThemes.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Dokud se nerozhodnete svůj účet zrušit. Protokoly zabezpečení jsou uchovávány po dobu 14 dnů.

Kontaktní formulář

Při použití kontaktního formuláře budou zadaná data použita pouze pro odpověď na zadaný dotaz.

Chat se zákaznickou podporou

Zaznamenáváme pohyb návštěvníka po webu, jeho IP adresu, typ prohlížeče a v případě přihlášeného uživatele jeho uživatelské jméno a e-mail po dobu setrvání na webu. To nám pomáhá vyřešit případné problémy s využíváním našich služeb. Historie chatu zůstává uložena u zpracovatele po dobu 3 měsíců, poté je smazána. Pro zachování soukromí lze modul vypnout na stránce změna nastavení cookies

Práva uživatele webu

 • Právo na zobrazení všech osobních údajů – uživatel má možnost spravovat své údaje ve svém profilu, dále má přístup do své privátní složky, kam nahrává své data.
 • Právo na export osobních údajů – uživatel může požádat o export osobních údajů prostřednictvím stránky GDPR – žádost o osobní údaje.
 • Právo na odstranění osobních údajů – uživatel může požádat o smazání osobních údajů prostřednictvím stránky GDPR – žádost o osobní údaje.

V případě zrušení uživatelského účtu dojde k vymazání všech dat spojených s účtem včetně uživatelské složky kam se ukládají nahraná data nutná pro splnění předmětu smlouvy.

Soubory cookies

Většina systémů v prostředí internetu potřebuje ke svému bezproblémovému chodu ukládání tzv. COOKIES do počítače uživatele. I v našem případě systém využívá těchto souborů pro svou funkčnost, mají za úkol zrychlení načítání stránek, identifikaci opakovaných návštěv apod.

Jaké soubory cookies používáme

 • Nezbytně nutné cookies – nezbytně nutné cookies by měly být vždy povoleny, abychom si mohli uložit Vaše preference na tomto webu, mají za úkol zrychlení načítání stránek, identifikaci opakovaných návštěv apod. Nezaznamenávají žádné osobní údaje.
 • Cookies třetích stran – pro chat se zákaznickou podporou využíváme systému SmartSupp. Povolením těchto cookies s námi můžete komunikovat online.

Nastavení cookies můžete změnit na stránce změna nastavení cookies. Ve výchozím stavu při první návštěvě webu nebo po vymazání cookies z prohlížeče musí uživatel použití cookies odsouhlasit.

Kontakt na správce osobních údajů

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se osobních údajů nás kontaktujte na planografie@inprosan.cz